13 Ağustos 2014 Çarşamba


Yunus Emre (d. 1240 - ö. 1321), Anadolu´da Türkçe şiirin öncüsü olan mutasavvıf bir halk şairidir. Büyük bir Türk İslam düşünürüdür.
Hayatı ve şahsiyeti hakkında pek az şey bilinen Yunus Emre, Anadolu Selçuklu Devleti´nin dağılmaya ve Anadolu´nun çeşitli bölgelerinde küçük-büyük Türk Beyliklerinin kurulmaya başladığı 13. yüzyıl ortalarından Osmanlı Beyliği´nin kurulmaya başladığı 14. yüzyılın ilk çeyreğinde Orta Anadolu havzasında doğup yaşamış bir şair ve erendir. Yunus Emre, uzun bir süre Hacı Bektaş-ı Veli Dergâhında çile doldurmuş ve dergâha hizmet etmiştir.
Yunus´un yaşadığı yıllar, Anadolu Türklüğünün Moğol akın ve yağmalarıyla, iç kavga ve çekişmelerle, siyasî otorite zayıflığıyla, dahası kıtlık ve kuraklıklarla perişan olduğu yıllardır.13. yy´ın ikinci yarısı, sadece siyasî çekişmelerin değil, çeşitli mezhep ve inançların, batınî ve mutezilî görüşlerin de yoğun bir şekilde yayılmaya başladığı bir zamandır. İşte böyle bir ortamda, Mevlânâ Celaleddin-i Rûmî, Hacı Bektaş-ı Velî, Ahî Evrân-ı Velî gibi ilim ve irfan kutuplarıyla birlikte Yunus Emre, Allah sevgisini, aşk ve güzel ahlakla ilgili düşüncelerini, her türlü batıl inanca karşı, gerçek İslam tasavvufunu işleyerek Türk-İslam birliğinin oluşmasında önemli vazifeler yapmıştır.

Mevlâna 30 Eylül 1207 yılında bugün Afganistan sınırları içerisinde yer alan Horasan Ülkesi’nin Belh şehrinde doğmuştur.
Mevlâna’nın babası Belh Şehrinin ileri gelenlerinden olup, sağlığında “Bilginlerin Sultânı” ünvanını almış olan Hüseyin Hatibî oğlu Bahâeddin Veled’tir. Annesi ise Belh Emiri Rükneddin’in kızı Mümine Hatun’dur.
Sultânü’I-Ulemâ Bahaeddin Veled, bazı siyasi olaylar ve yaklaşmakta olan Moğol istilası nedeniyle Belh’den ayrılmak zorunda kalmıştır. Sultânü’I-Ulemâ 1212 veya 1213 yılllarında aile fertleri ve yakın dostları ile birlikte Belh’den ayrıldı.
Sultânü’I-Ulemâ’nın ilk durağı Nişâbur olmuştur. Nişâbur şehrinde tanınmış mutasavvıf Ferîdüddin Attar ile de karşılaştılar. Mevlâna burada küçük yaşına rağmen Ferîdüddin Attar’ın ilgisini çekmiş ve takdirlerini kazanmıştır.

Yunus Emre ve Mevlana Celaleddin-i Rumi Belgeseli

20 Mart 2014 Perşembe


Yeni Dünya’ya hoşgeldiniz Geceler ve günler 6 ay sürüyor. Gezegen merhametsiz güneşin ateşi ile kavruluyor. Bu Dünya’da şehirler denizler tarafından yutulmuş. Diğerleri ise terkedilmiş. Hava solumayı imkansız kılacak kadar incelmiş. Bu çaresizlik içerisinde kaldığımız bir geleceğin tasfiri. Yabancı bir Dünya’da Hayatta kalma mücadelesi. Bu Dünya’nın ansızın durması halinde olabilecekler üzerine yazılmış bir hikaye. Dünya’da meydana gelen bir değişikliğin herşeyi nasıl değiştirebileceğini anlatıyor. Dünya Ansızın Durursa neler olur. Akıbetimiz Dünya Durunca Belgeseli National Georaphic’in hazırladığı Dünya’nın durduğunda ne olacağı neler yaşanabileceği ile alakalı hazırlanmış bir belgeseldir… Acaba Dünya Durunca Akıbetimiz ne olacak hepsi ve daha fazlasını bu belgeselden izleyip öğrenebilirsiniz…

Akıbetimiz Dünya Durunca Belgeseli


Uzayın en uzak köşelerinde iki güç arasında öyle kıyasıya bir savaş yaşanıyor ki bu savaş sonunda evren tamamen yok olacak.
Karanlık Madde ve Karanlık Enerji olarak bilinen bu karşıt güçler evreni atomlarına kadar parçalayacak kapasiteye sahip. Bilinen Evren - Evrenin Ölümü Belgeseli National Geographic

Evrenin Ölümü Belgeseli


Işığın boşlukta bir saniyede aldığı yola ışık hızı denir. Işık hızı 299.793 km/saniyedir. Yaklaşık değer olarak 300.000 km/saniye olarak kabul edilir. Albert EINSTEIN tarafından yapılan deneyde ışık hızı tam olarak hesaplanarak fizik kanunlarına geçmişti. Işık yoğun bir ortama girdiğinde hızı ortam yoğunluğuna göre azalır. Işık Hızı Formülü Belgeseli History Channel. Işık hızı nasıl ölçülür? (Yiğit Kaçar) Işık hızı, çok uzun süren birçok denemeden sonra ilk olarak günümüzde kesin kabul edilen değerine en yakın olarak, Hippolyte Fizeau tarafından 1862 yılında hesaplandı. Fizeau bu hesaplamada dönen aynalardan yararlandı. Buna göre, ışık bir dizi ayna arasında gidip geliyordu. Işığın düzeneğe girip çıktığı süre içinde ayna belirli bir açıyla dönüyordu. Aynanın dönme hızı bilindiğinden, bu açı ölçülerek ışığın gidip gelmesi gereken süre hesaplanabilir. Devrenin uzunluğunun, ışığın parkuru tamamlamak için geçirdiği süreye bölünmesiyle ışık hızına ulaşılır. Bu yöntem ışık hızının hesaplanmasında kullanılan ve kesin sonuç veren ilk yöntem. Günümüzdeyse çok daha hassas ölçüm araçlarıyla bu ölçümler yapılmış ve Fizeau'nun bulduğu sonucun kesine cok yakın olduğu saptanmış. biltek.tubitak.gov.tr

Işık Hızı Formülü Belgeseli


Brian Greene, hepimizi yanılgıya düşüren, gizemlerle dolu bir dünyanın kapılarını aralıyor. Zaman ve uzay algımız çoğu zaman aldatıcıdır. Evren hakkında tüm bildiklerimiz; geçmişin çoktan yaşanmış olduğu, geleceğin yaşanacak olması, uzayın sonsuz bir boşluk olduğu ve evrenimizin var olan tek evren olduğu gibi bilgiler tam anlamıyla doğru olmayabilir.
Evrenin Ötesine (Uzay) Belgeseli National Geographic

Evrenin Ötesine (Uzay) Belgeseli


Gezegenlerin yüzeylerinde dolaşırlar.Suyun altında uçarlar ve cennetlerin içlerinde süzülürler.Milyarlarca galaksinin , trilyonlarca yıldızın intergalaktik tapınağı. Uzaylı yüzlerinin gözleriyle karşılaşmaya hazır mısınız?
Uzaylıların tanımlanan yüzleri gördükleriniz sizi şaşırtıcak türden. Uzaylı Yüzleri Belgeseli

Uzaylı Yüzleri Belgeseli


Bir kara deliğin içine çekilirsek ne olacağını merak ediyor musunuz?
Ya da zamanda yolculuk gerçekten yapılabilir mi? Dünyada yaşam büyük bir meteor çarpışı karşısında ne hale gelir?
Yıldız Kapıları Belgeseli - Bilinen Evren National Geographic

Yıldız Kapıları Belgeseli

10 Ocak 2014 Cuma


Osmanlı Hanedanı’nın sultanları 1299’dan 1922’ye kadar kıtalararası geniş bir imparatorluğa hükmetmiştir. Osmanlı İmparatorluğu zirvedeyken; kuzeyde Macaristan, güneyde Somali, batıda Cezayir ve doğuda Irak'a kadar uzanmıştır. İlk başlarda imparatorluk Bursa’da yönetilirken 1366'da Edirne başkent oldu. Son olarak da Bizans İmparatorluğu’ndan alınan İstanbul başkent oldu. İmparatorluğun ilk yıllarının anlatımında efsane ve gerçeği ayırmanın zor olması nedeniyle değişen konular olmuştur; buna rağmen çoğu çağdaş bilginler imparatorluğun aşağı yukarı 1299 yılında ortaya çıktığını ve kurucusunun Oğuz Türkleri’nin Kayı Boyu’ndan gelen Osman Gazi olduğunu kabul eder. Osmanlı Hanedanı 36 sultanla 6 yüzyıl boyunca var oldu. Osmanlı İmparatorluğu, I. Dünya Savaşı’nda müttefik olduğu İttifak Devletleri’nin yenilgiye uğraması sonucuyla tarih sahnesinden silindi. İmparatorluğun İtilaf Devletleri tarafından bölünmesi ve ardından gelen Kurtuluş Savaşı çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin doğmasına yol açtı.

Osmanlı padişahları belgeseli


Binlerce yıl boyunca çeşitli uygarlıklar herbiri kendine göre ölümsüzlüğe ulaşmaya çalışmışlardır. Bu uygarlıklardan hiçbiri bu konu ile ilgilenen ilk uygarlıklardan biri olan eski mısır kadar derin bir iz bırakmamıştır. Mısırlılar 5bin yıl öncesinden itibaren benzersiz dehalarını ölümden sonra hayata ulaşmak amacıyla kullanmıştır. Ve günümüz dehalarını henüz çözemedikleri bulmacalardan oluşan bir miras bırakmışlardır. Ancak çölde bulunan nefes kesici ipuçları bizi ilk defa piramitleri yapan gizemli kişilerle yüzyüze getirdi.

Firavunların sırları belgeseli


Helikonya bitkisi nektarını öylesine güçlü saklar ki sadece uzun gagalı sinek kuşları kendisine ulaşabilir. Küçük olsalar da nektarları öylesine korur ki, bu enerjili besin sinek kuşlarını devamlı kendisine çeker, helikonya ise nektarı sinek kuşuna öylesine az verir ki sinek kuşu neredeyse bitkinin bağımlısı olur tekrar tekra gidip gelerek de helikonya bitkisinin tohumlarını dağıtır. Bu ilişki öylesine bir hal alır ki sinek kuşu bitkiyi koruma moduna bile girer.

Helikonya bitkisi


Erkek aslan gözüne kestirdiği genç fili takibe aldı etrafta diğer fillerin olmamasını da fırsat bilen erkek aslan bir anda genç filin üstüne çıktı ama fil bu genç olsa da o kadar ağır ve kuvvetli ki erkek aslan ne yaparsa yapsın fil bir türlü yıkamadı ta ki diğer erkek aslanın kendisine yardım ettiği ana kadar. Genç fil ise hem yoruldu hem de diğer güçlü bir yardımla yere düştü ve bu sıra da erkek aslan ölüm öpücüğü denen boğma pozisyonuna geçti diğer erkek aslan bir bir olumsuzluk olmasın diye olay yerinde hazır bekliyor.

Erkek aslan genç fil avında


Erkek gergedanlar kızışma dönemlerinde inanılmaz agresif ve sinirli oluyorlar, gergedan sürüsü hem erkeklerden hem de dişilerden oluşan kalabalık sayıları ile savana da birbirlerini ölçüyorlar işte o sıra da erkek gergedanlar birbirleri ile kafa kafaya gelirken bir de karşılarına fil gelince deliriyor ve başlıyorlar file de saldırmaya. Fil ise kafa tutmaya çalışsa da gergedanın tehlikeli boynuz darbeleri fili geri çekilmek zorunda bırakıyor.

Gergedanlar file böyle haddini bildirdi


Zebani; Cehenneme gidenlerle meşgul olan melek, cehennemlikleri cehenneme atmaya memur edilen melek, cehennem bekçisi. Çoğulu "zebâniyyûn"dur. Cehennem bekçisi olan zebânîler, azap melekleri diye tavsif edilmiştir. Kur'ân-ı Kerîm diliyle zebânî, "Cehennem koruyucusu"dur.
Cehennemi Anlatan Müthiş bir belgesel Lütfen Dikkatle sonuna kadar izleyelim.

Cehennen zebanileri belgeseli


Herkes bir şeylere inanır. Aslına bakılırsa insanın kesin bir bilgi ile bir şeyi bilebilmesi çok güçtür. Gördüğümüz upuzun bir rüya mı? Ya da Halisunasyon veya hologram mı?
Kim bilir, belki de yüksek bir teknoloji ürünü deney canlılarıyız?
Kesin olarak bildiğimiz tek şey; Bir şekilde bilincimizin var olduğu ve bunu kendi kendimize yapacak güce sahip olmadığımızdır. Yani tek gerçek bilgimiz aslında birileri ya da bir güç tarafından var edildiğimiz, var oldurulduğumuz...
Aramızda kendi kendini var edebilecek güce sahip olan hiç kimse var mı?
Yapabileceğimiz tek şey ihtimaller içinden en doğru ve en güzel görüneni seçmek, biricik yaşam şansımızı yürekten inanarak en muhteşem şekilde değerlendirmeye çalışmaktır.
Fakat ya gerçekte inandığımızı sandığımız şeye inanmıyorsak...
Ya gerçekte HİÇ İNANMAMIŞSAK
Tüm insanlık gibi, sadece KENDİMİZİ KANDIRMIŞAK!
Tam okumadığımız bir bilgiye inanmış olmamız mümkün değildir.
DÜNYANIN EN DEĞERLİ BİLGİSİ
Kuran, insanoğluna sonsuz ve mutlu bir yaşamın gerçek olduğu farklı bir boyutu ve ona ulaşma yolunu tarif etmektedir. Bu konuda yol gösterici tüm işaretler ve deliller insanlık için sonsuzluk yolunda hayati değere sahiptir. Ölüm ve yokluk, mutsuzluk ve sıkıntı çıkmazını aşmanın yegâne yolunda ilerlememizi sağlayan her iz ve işaret eşsiz bir öneme sahip olacaktır.
Sonsuzluğun ve cennetin gerçekliğini ispatlayan en küçük bilgi dahi kâinatın en değerli bilgisidir.

Kutsal gizemler belgeseli


Vahşi doğa da avcılar da avlar da hayatta kalmak için savaşmak zorunda. Hayvanlar aleminde binlerce yıldır günümüze kadar devam eden mücadele de ise bir uzuv diğerlerine göre bir fark yarattı o da görme gücü. Enteresan olan da hiç bir türün dünyayı diğer bir türle aynı görmemesidir. Hayvan krallığının en keskin ve net görenleri ise yırtıcı kuşlara aittir çünkü onlar havadan yerdeki bir fareyi görmek zorundadır. Yırtıcı kuşların gözünün anatomisi ise inanılmazdır ve bizden kat kat daha iyi ve net görür.

Canlılarda gözler belgeseli


İman edip salih amel işleyenlerin ahirette ebedi kalacakları Cennette hayat nasıl olacak? Allah müminlere cennette nasıl sürprizler yapacak?
Yeşil ağaçlı ve çiçekli bahçe” anlamına gelen cennet, din dilinde “iman edip salih amel işleyenler için ahirette ebedi kalacakları altından ırmaklar akan ağaçlı, meyveli ve çiçekli bahçeler” anlamına gelmektedir. Çoğulu “cinan” ve “Cennât”tır. Cennet, iman ve salih amelin mükâfatıdır. Yüce Allah “Cennet takva sahiplerine yakınlaştırılmış” (Kâf, 50:31-33) ve “takva sahipleri için hazırlamıştır” (Âl-i İmran, 3:133) buyurur. Yine cennet günahtan temizlenenlerin mükâfatıdır. Onlar orada ebedi kalacaklardır. (Tâhâ, 20:76) Cennette köşkler ve güzel meskenler vardır. (Zümer, 39:20; Tövbe, 9:27)
Peygamberimiz (sav) bir kutsi hadiste “Salih kullarım için cennette hiç gözlerin görmediği, kulakların işitmediği, insan aklına gelmeyecek olan nimetler hazırladım” (Mansur Ali Nâsıf, Tâc, 5:402) buyurur. Cennete en son girecek olan bir mü’min için “bu dünya büyüklüğünde veya bu dünyanın on misli büyüklüğünde cennet verilecektir. (Tecrid-i Sarih, 4:264-275)

Cennet hayatı belgeseli


Bazı bitkilerin enteresan taktikleri vardır mesela hava bitkileri onlar yerlerden 50 metre yüksekte hayatına başlarlar ve hayatları boyunca da yukarı da yaşar böylece de güneş ile devamlı iç içe olur ama bir sorun var bitkiler besin maddelerini topraktan almak zorunda ama hava bitkilerinin toprakla temas etmesi imkansız tabi bunun için de bir çözüm bulunmuş. Bu çözüm çıplak kökleri ile suyu tutmak en ufak bir yağmur ya da sis de suyu emiyor ayrıca köklerinin de düşen yaprakları tutması ve besin alması gibi bir özelliği var.

Hava bitkileri

9 Ocak 2014 Perşembe


Ahmet Kaya’nın ölümünün 10. yılında gösterimi yapılan Uçurtmam Tellere Takıldı belgeseli Ahmet Kaya'nın Paris'te noktalanan yaşam serüvenini anlatıyor.
Yönetmen Ümit Kıvanç "Uçurtmam Tellere Takıldı belgeseli iki soruya cevap veriyor. Birincisi Ahmet Kaya kimdir? İkincisi ise biz bu adama ne yaptık?" diyerek belgeselin içeriğini açıklıyor.

Uçurtmam tellere takıldı belgeseli


İçinde 200 milyar yıldız olan bir şehir düşünün. O kadar büyük bir şehir ki, bir jumbo jetin bile şehrin bir ucundan bir ucuna gitmesi 100 milyar yıl sürüyor. Burası Samanyolu.

En sıradışı gezegenler belgeseli


Bu belgeselde, nesnel bir şekilde evrim teorisi irdeleniyor ve bir tek proteinin bile kendi kendine oluşamayacağı tasarım delilleriyle birlikte apaçık gözler önüne seriliyor. Yaşam, kör tesadüfler sonucunda değil, Bilinçli ve Kudretli bir Tasarımcı tarafından kurulmuştur.
Evrim teorisi sorgulanıyor / Yaşamın sırını çözerken belgeseli

Evrim teorisi sorgulanıyor belgeseli


Kader hakkında zihinleri meşgul eden bir çok sorunun cevabını bulacağınız, Kader meselesini mesele olmaktan çıkaran müstesna bir eser ve kendi alanında hazırlanmış ilk görsel çalışma.
İçindekiler
Kadere İman -- Giriş
Kader hakkında konuşmak doğru mu?
Kader, kaza ve cüz-i irade
Kadere iman, imanın şartı mıdır?
Ezeliyet Bahsi
İlim maluma tabidir
İnsan kaderin mahkûmu mudur?
Cüz-i irade nedir?
İyiliğin Allah'tan, kötülüğün kuldan olması
Kader değişir mi ?
Evlilik kader midir?
Katil öldürmeseydi, maktul yine ...
Sonumuz belli ise niçin bu dünyaya geliyoruz?
Kalplerin mühürlenmesi ve kader
İslam'ı hiç duymayan kişinin durumu nedir?

Kadere iman belgeseli


Futbol Dini belgeseli, spor olan futbolun değil, artık sporluktan çıkarılıp dinleştirilen futbolun eleştirildiği bir belgeseldir. Özellikle belgeselde yer alan taraftarların davranış ve açıklamaları futbolun artık bir din haline getirildiğini çok açık bir şekilde ispatlamaktadır. Ayrıca futbol günümüzde tağutlar tarafından halkı uyutmak için bir silah olarak kullanılmaktadır ve bu belgesel artık uyutulmak istemeyenler için tüm gerçekleri ortaya koymaktadır.

Futbol dini belgeseli

8 Ocak 2014 Çarşamba


Canlıların hayatta kalması için beraber hareket etmelidir bunun içinde iletişim önemlidir. İletişimin evrimi ve canlılardaki iletişim yöntemlerini anlatan güzel bir belgesel..

İletişimin evrimi belgeseli


İnsanı birkaç dakikada öldürebilecek zehirlerden, günlerce süründürebilecek zehirlere... Doğanın en acımasız evrimlerinden biri olan zehre ve zehrin evrimine History Channel'ın EVOLVE belgeseli ayrıntılı bir bakış atıyor.
Doğa bir savaş alanıdır. şimdi bir grup hayvan canlıları felç eden, öldüren ve hatta rehin eden yeni ve ölümcül bir kimyasal silaha karşı ayaklanıyor.

Zehrin evrimi belgeseli